Κάθε μέρα προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογές και παιχνίδια με άδεια χρήσης για Android που θα έπρεπε να αγοράσετε σε άλλη περίπτωση.

Ayurveda Pro Giveaway
2.99
ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα

Android Giveaway of the Day - Ayurveda Pro

Ayurveda app is a handbook that will help you to understand Ayurveda.
2.99 ΔΩΡΕΑΝ Σήμερα
Αξιολόγηση Χρηστών: 2 Σχολιάστε

To Ayurveda Pro
είναι διαθέσιμο ως Giveaway of the day!
Έχετε περιορισμένο χρόνο να το κατεβάσετε και να το εγκαταστήσετε.

Ayurveda app is a handbook that will help you to understand Ayurveda, which is one of the most ancient traditional medical systems, and will let you always have its recommendations at hand.
The application will be useful for everybody interested in healthy lifestyle, cooking, healthy diet, natural cosmetics, aromatherapy, alternative and oriental medicine, natural remedies, oriental philosophy, yoga, spiritual practices and self-knowledge.

In Ayurveda you'll find:
- A brief overview of Ayurveda history and philosophy, ayurvedic approach to health and disease, explanation of the ayurvedic central ideas of five elements, three doshas, and six tastes
- Description of main constitutional types or body types
- Tests to define your individual constitutional type (dosha quiz)
- Test to define your mental constitution (sattva, rajas, tamas)
- List of the most common health problems for each dosha and explanation from the point of view of ayurvedic medicine what causes these diseases and how you can get rid of them
- Set of recommendations for each constitutional type: diet, daily routine, lifestyle, daily facial and body care procedures, exercising
- Nutrition guidelines for Vata dosha, Pitta dosha and Kapha dosha
- The list of incompatible food products
- Recipe book containing over 80 recipes of Indian and vegetarian cuisine: soups, rice dishes, kitcharis, vegetable dishes, chutneys, desserts and beverages. Notes for each dish show how it affects each dosha and your health.
- Food charts specifying the effect of each product on each dosha and, thus, the organism
- Remedies for colds and flu
- Ways to boost your immune system
- Description of full self-massage procedure (Abhyanga) and short forms of self-massage: facial, stomach and feet massage
- Ayurvedic recommendations on yoga and breathing exercises (pranayama)
- Ayurvedic advice on meditation and description of several meditation techniques: Empty Bowl Meditation, So-Hum Meditation, Meditation for Five Chakras with Seed Mantras
- 9 sets of yoga asanas of different difficulty levels for restoring doshic balance: yoga for Vata, yoga for Pitta, yoga for Kapha
- Simple methods of purification and detoxication (home Panchakarma)
- Ayurvedic eye care
- Advices on usage of essential oils and vegetable oils, and aromatherapy
- Recipes of natural self-made cosmetics for cleansing, nourishment and moistening of facial skin and body skin. Easy and effective care for dry, sensitive and oily skin
- Tips on color therapy and sound therapy
- The glossary of ayurvedic terms that will help you not to get lost
- The 7 chakras chart

Holistic approach of Ayurveda for disease treatment and prevention using only harmless natural remedies will help you:
- improve your vitality, stamina and immunity
- get rid of stress and chronic fatigue
- improve your skin
- solve digestion problems
- lose excess weight without fasting
- prevent future chronic diseases
Take responsibility for your health, find out what is good and what is bad for YOU, and become your own healer.
Start your way to perfect health, balance, harmony, beauty and longevity with Ayurveda!

Προγραμματιστής:

My Ayurveda

Κατηγορία:

Health & Fitness

Έκδοση:

1.12

Μέγεθος:

2.3M

Βαθμολογία:

Everyone

Συμβατότητα:

2.2 and up

Σχόλια σχετικά με το Ayurveda Pro

Thank you for voting!
Please add a comment explaining the reason behind your vote.
Windows Giveaway of the Day
$14.95 per month
free today
Εγγραφή και λήψη ήχου από οποιαδήποτε πηγή που παίζει στον υπολογιστή σας.