Κάθε μέρα προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογές και παιχνίδια με άδεια χρήσης για Android που θα έπρεπε να αγοράσετε σε άλλη περίπτωση.

Wildlife: Forest Quest Giveaway
$2.99
ΕΛΗΞΕ

Android Giveaway of the Day - Wildlife: Forest Quest

Bring family, friends and classmates together with Forest Quest pass-and-play board game!
$2.99 ΕΛΗΞΕ
Αξιολόγηση Χρηστών: 0 (0%) 1 (100%) Σχολιάστε

This giveaway offer has been expired. Wildlife: Forest Quest is now available on the regular basis.

Bring family, friends and classmates together with Forest Quest
pass-and-play board game! In this child-friendly multiplayer board game you will get to know the inhabitants of the forest and have amazing adventures! You might meet a bear, hide from rain
showers, repair a deer feeder, hunt down a fox and much more!
However, only the first player to collect all 7 animal photos or 10
nuts​and reach the finish will win!

On top of providing hours of fun, Forest Quest offers real
educational value with an encyclopedia ​along with​over 350
questions and answers about the forest and the animals that live
there. This game is easy enough for young children and equally
challenging and enjoyable for adults.

GAME FEATURES:

● 2 different game options:

+++EXPLORER- take photos of 7 animals and be the first to reach the finish line. While answering questions, earn bonuses to help overcome the course’s obstacles!

+++RESCUER – collect 10 nuts and be the first to bring them to
the finish line. Earn nuts by answering questions; keep or use the
nuts to overcome difficulties!

● MULTIPLAYER mode – Option to play with 2 to 4 players or with 1 player against the computer.
● Beautiful illustrations and amazing pop-up visual effects that
bring the scenes to life!
● Engaging game play- earn bonuses and sometimes lose them,
get presents and complete the tasks to reach the finish line faster!
● Suitable for ALL AGES - appropriate for kids as young as 4, but is equally challenging for adults.
● Individual player settings – select the difficulty level for questions and each player’s figurine.
● Perfect for playing at a party, as a family, and in the classroom!
● Multi-language support.
● Special feature for beginning readers – AUTOPLAY of all texts

ENCYCLOPEDIA

● Packed with fun facts, stats, and real photos of almost 30
animals
● Helps you explore the life of forest inhabitants and answer any
question within the game.

CUSTOMIZABLE QUESTIONS SETS

● Over 350 challenging questions and answers about the forest
and the animals that live there
● 4 difficulty levels
● Add your own sets of questions or download sets created by
others! Create question sets in the app (recommended to use on
iPad) or via browser on your desktop computer -
http://bit.ly/2kEgE8f

LEADERBOARD & ACHIEVEMENTS

● Complete tasks in the games to earn badges and levels.
● Compete with your family and friends to see who will be the first to become the Master of Forest!

Hours of family fun with real educational value!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Disclosures for Parents

We take the privacy of your children and safety concerns serious.
We comply with the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA).

This app
- Does not share your personal information with us or anyone else.
- Does not include 3rd party ads, or in-app purchases.
- Includes a links, which are locked from kids, to the Kindermatica website, FB page and other apps developed by our company.
- Uses analytics to collect anonymized user data for general information about how people use this app.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
KNOW WHAT'S INSIDE
As a MOMs with Apps member, we follow the "Know What's Inside" best practices for kids’ apps
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Visit us: http://www.kindermatica.com
Follow us: http://twitter.com/kindermatica
Like us: http://www.facebook.com/kindermatica

Προγραμματιστής:

Kindermatica Ltd.

Κατηγορία:

Board

Έκδοση:

2.0

Μέγεθος:

Βαθμολογία:

Everyone

Συμβατότητα:

4.0.3 and up

Σχόλια σχετικά με το Wildlife: Forest Quest

Thank you for voting!
Please add a comment explaining the reason behind your vote.
Windows Giveaway of the Day
$39.95
free today
Best photo watermark software με μεγαλύτερη ταχύτητα και υψηλή ποιότητα!